Antalya Ceza Avukatı

Antalya Ceza Avukatı

10 Eylül 2021 0 Yazar: admin

Suç ve cezalar toplumun nizam içinde yaşaması için oldukça kıymetlidir. Suç ve ceza kavramının olmadığı bir toplumda güven içinde yaşamak neredeyse olanaksızdır. Bu itibarla da işlenen suçlara mukabil özgürlüğü bağlayıcı cezalar konuşmuştur. Antalya ceza avukatı bu bağlamda şüpheli ve sanık müdafi yani müdafaa edeni olabileceği gibi mağdur açısından da katılan sıfatıyla yargılama sürecinin önemli bir unsurudur. Yargılama sürecinin müdafaa ve hukuki işlemlerini yürütme safhasında görev alan Anlaya ceza hukuku avukatı, hakların korunması ve olumlu neticenin tezahür etmesi adına oldukça titiz bir çalışma gösterir.

Suç işlendiğine ilişkin bir şüphe bulunuyorsa bu durumda kolluk birimleri ya da savcılık ihbar yahut şikayet üzerine soruşturma başlatır. Söz konusu olaya ilişkin deliller toplanır. Süreç devam ederken suçun faili olduğu düşünülen kişi ya da kişiler hukuken şüpheli olarak tanımlanır. Antalya ceza avukatı şüpheli müdafi sıfatıyla ifade esnasında kişinin yanında bulunabilmek için sulh ceza hakimliğine gereken müracaatı yapar.

Savcılık tarafından kovuşturma aşamasına geçilmesine karar verilirse olaya ilişkin iddianame düzenlenir ve ilgili ceza mahkemesine ibraz edilir. İbraz edilen mahkemenin ilgili iddianameyi kabul etmesi halinde hukuken şüpheli olan kişi artık sanık sıfatı ile adlandırılır. İşte bu noktada Antalya ceza hukuku avukatı fevkalade önem taşır. Savunman olarak sanığın yasal haklarını müdafaa eder ya da müşteki avukatı olarak söz konusu davanın katılanı olur ve olay sonucunda mağdur olan kişinin yasal haklarını müdafaa eder.

Antalya ceza avukatı, yargılama sürecinde sanığı hukuken temsil edip yasal hak ve menfaatlerini müdafaa eder. Sanığın yerine ifade vermez fakat sanık yerine soru sorabilir, delil toplayabilir ve bunları mahkemeye ibraz edip başkaca iddialara itiraz edebilir. Sadece bir kişiyi değil birden fazla kişinin müdafaasını da gerçekleştirebilir. Fakat bu durumda kişiler arasında hukuki menfaat çatışması olmaması gerekir.

Ceza avukatı müdafaa ettiği sanığa ait ceza yargılaması başlamadan önce yani soruşturma sürecinde çalışmalarına başlar. İstinaf ve temyiz sürecini ve yargılamanın yenilenmesi yolunu ve görev alanına giren tüm işlemleri takip eder.