Erdoğan ve Putin’in katılacağı tören öncesi AYM’den dikkat çeken karar! Nükleer KHK’sı iptal edildi-haberi

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya hükümet Başkanı Putin’in esas atma tönenine katılacağı Akkuyu Nükleer güç Santrali’nin 3. reaktörünün esas atma merasimi öncesi ağırbaşlı tek karara imzasini attı.

KARAR tek YIL ardindan YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

AYM, 2018’de yayımlanan Nükleer düzen etme Kurumu’na değin OHAL KHK’sinin Bir hayli maddesini Anayasa’ya ters olduğu gerekçesi ile iptal etti. İptal kararları, yasal boşluk doğmaması amaciyla tek sene ardindan yürürlüğe girecek. Hükümetin bu müddette tertemiz tek yasal düzen etme yapması gerekiyor.

CHP, AYM’YE BAŞVURMUŞTU

CHP, düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren çok Mahkeme, düzenlemenin iptaline karar verdi. İptal kararında, KHK’ların konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hemide dayandıkları görev kanununa ayni vakitte da Anayasa’ya ahenk gösteren olmak zorunda olduğu bildirildi. çok Mahkeme, Nükleer düzen etme Kurumu’nun kuruluşunu düzen eden 702 sayılı KHK’nın, KHK çıkarılmasına ait görev Yasaya ters olduğunu belirtti. kanun kapsamında; ama anayasa değişikliklerine ahenk sağlanması emeliyle KHK çıkarılabileceği, ama 702 sayılı KHK ile tertemiz tek kuruluş ihdas edilerek, bu emelin dışına çıkıldığını vurguladı.

İDDİALAR NEYDİ?

İptal davasında 702 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tümünün Anayasa’nın başlangıç kısmıyla 6., 7., 87. ve 91. maddelerine ters olduğunu öne süre gelen başvurucuların gerekçeleri arasında şunlar yer almıştı:

– Nükleer düzen etme Kurumunun (NDK) Kurulmasının görev Kanununda bahsi geçen “Anayasa’da yapılan değişikliklere ahenk sağlanması” şeklindeki emelin kapsamı dışında bulunması nedenliye bu konuyla alakali 7142 sayılı görev Kanununa dayanarak KHK ile düzen etme yapılamaz.

– Dava konusu KHK, görev Kanununda öngörülen müddetten ardindan yayımlandı.

– KHK amaç, ilkeler ve süre itibariyle da görev yasasi kapsamında değil.

AYM GEREKÇEDE NE DEDİ?

Anayasa’da yapılan değişikliklere ahenk sağlanması emeli doğrultusunda Bakanlar heyetine tanınan yetkinin kapsamının 7142 sayılı yasayla belirlendiği ifade edilen kararda, dolayısıyla bu görev Kanunu’na dayanılarak çıkarılan kuralların Anayasa’da yapılan değişikliklere ahenk sağlama emeli taşıması gerektiği kaydedildi.

Kararda, KHK’nın 1. maddesine göre amacının, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ait faaliyetlerin yürütülmesi esnasında çalışanların, halkın, çevrenin ve istikbal nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun mümkün zarar veren etkilerinden korunmasına baz alinarak uygulanması koşul olan esas ilke ve esaslar ile tarafların sorumluluklarını ve bu faaliyetler üzerinde düzenleyici denetim yetkisini haiz Nükleer düzen etme Kurumunun teşkilat, görev, görev ve sorumlulukları ile çalisanlarinin özlük haklarına ait esasları kesinlestirmek olduğu bildirildi. Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı ışınım ile alakalı tesis, cihaz, madde ve faaliyetlerin de bu KHK kapsamında olduğu anlatilan kararda, şöyle denildi:

“Çevre ve insan sağlığıyla direk alakalı var olan nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ait faaliyetlerin yürütülmesi esnasında ilgililerin korunmasına baz alinarak esas ilke ve esaslar ile tarafların sorumluluklarının belirlenmesi ve bu faaliyetler üzerinde düzenleyici denetim yetkisini haiz Nükleer düzen etme Kurumunun kurulması şeklindeki emelin Anayasa’da yapılan değişikliklere ahenk sağlanması kapsamında değerlendirilemeyeceği açıktır. Başka tek ifadeyle nükleer enerji ve iyonlaştırıcı ışınım faaliyetlerine ait konular ile bu alanda görevli tek kuruluş kurulmasının Anayasa’da yapılan değişikliklere ahenk sağlamak emeli kapsamında olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla dava konusu kuralın Anayasa’nın mülga 91. maddesi uyarınca verilen KHK çıkarma yetkisinin amaç ve kapsamı içinde değerlendirilemeyeceği anlaşılmaktadır. Kural, Anayasa’nın mülga 91. maddesine aykırıdır, iptali gerekir.”

İPTAL KARARI oy ÇOKLUĞUYLA

İptal kararı 8’e karşı 7 oyla alınırken, karşı oyların gerekçesinde, mevzubahis Yasanın dahada evvel heyetmiş var olan halk kuruluş ve kuruluşları ile alakalı değil, kanun veyahut KHK kapsamında bulunan ama Daha kurulmamış var olan halk kuruluş ve kuruluşlarının yasama geçirilmesi ile alakalı da tek görev verdiği belirtildi.

Nükleer alanda yapılacak yenilemeler çerçevesinde icracı müesseselerin yanı sıra düzen etme yetkisine sahip tek müessesenin da gerekliliğini öngören kanun koyucunun, evvel etapta bu meselesi belli tek süre tek düzen etme ile halletme yoluna gittiği ifade edilen gerekçede, mevzubahis KHK’da, nükleer faaliyetlerin düzen etmesi kapsamında, düzenleyici tek müessesenin ileride kurulmasından ve bu kuruluş ihdas edilene civarindan düzen etme fonksiyonunun ülkemiz Atom Enerjisi müessesesi (TAEK) tarafından adina getirilmesinden açıkça bahsedildiği aktarıldı.

Kanunun kendisinin içinde tutarlı olacağı varsayımından hareketle, olmayan tek müessesenin kurulmasına görev verilmesi sırasında, için şartlara ahenk gösteren bariz tek durum varken, “karşılığı olmayan tek görev verildiğini” argüman faktörün mümkün olmadığı vurgulanan gerekçede, “Bu görev ile ne tür tek kuruluş kurulması seklinde tertemiz değişikliğe ahenk gösteren devinim edilmiş olunacaktır? Bu Sual çoğunluğun nazar açısıyla cevaplandığında, Daha var olmayan hiçbir müessesenin bu görev yasasi çerçevesinde kurulması mümkün olamayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İptal kararının, tertemiz düzen etme yapılabilmesi amaciyla tek sene ardindan yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Yürürlük tarihine ait karar oy birliğiyle alındı.

Yürürlüğün durdurulması talepleri ise iptal hükmünün ertelenmesi hasebiyle oy birliğiyle reddedildi.

YARIN TÖREN VAR

Türkiye’nin evvel nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer güç Santrali’nin üçüncü reaktörün temeli yarın (10 Mart 2021) atılacak.

Nükleer güç santrali Akkuyu, toplaminda dört bin 800 megavat gücünde dört üniteden oluşacak. Her reaktör 1200 megavat gücünde olacak. Akkuyu işletmeye alındığında Türkiye’nin akım ihtiyacının takriben yüzde 10’unu karşılayacak. Projenin inşa sürecinde de 6 milyar dolarlık türk mali katkının olması hedefleniyor.

Akkuyu Nükleer güç Santrali’nin 3’üncü reaktörün esas atma merasimine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya hükümet Başkanı Vladimir Putin video konferans yoluyla katılacak.

Türkiye ve Rusya arasında Mayıs 2010’da imza adan anlaşma kapsamında Mersin’in Gülnar kazasina bağlı Büyükeceli kisminda yapımı süre gelen santralin evvel ünitesinin temeli üç Nisan 2018’de atıldı.

Geçen sene nisan ayında 2. ünitenin temelinin atılmasıyla çalışmaların hız kazandığı sahada, üçüncü ünitenin inşaat lisansı kasımda alındı ve esas atma merasimi amaciyla art sayım başladı.

Yayım tarihi
Ekonomi olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir