Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile “Görev Belgesi Düzenleme” konulu genelge-haberi

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile “Görev Belgesi Düzenleme” konulu genelge-haberi

30 Nisan 2021 0 Yazar:

Genelgede dahada evvelki kısıtlama dönemlerinde olduğu benzeri tam kapanma döneminde de esas önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde rastgele tek aksama yaşanmaması var olan sokağa çıkma kısıtlaması esnasında bahse mevzu sektörlerde çalışanlara baz alinarak sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, salgınla ugras sürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesi, hastalığın yayılımı ve başta sağlık çalışanları olmak üzere yasamsal yükün artmaması açısından nihayet derece mühim olduğu belirtilerek, üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere dahada evvel genelgelerle muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler amaciyla bu işyerlerinin yetkililerince bütün dokümanların geçerliliğin iki Mayıs 2021 sektör bugünü saat 24.00’de sona ereceği ifade edildi.

Genelge görev dokümanları ile alakalı şu bilgilere yer verildi:

29 Nisan 2021 Perşembe gününden bu yana muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane benzeri yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda bulunan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunacak. görev dokümanı başvurusunda bulunan kişilerin yasamsal güvenlik numarasına göre hali hazırda çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin etkinlik alanına göre muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı denetim edilecek.

İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar neticeninde bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti seklinde sistem üzerinden otomatik olarak görev dokümanı düzenlenecek.

Başvuruda bulunan çalışana değin kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması esnasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis veyahut araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.

Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası benzeri belli tek süre vaziyetler hasebiyle vaktinde görev dokümanı alınamaması vaziyetinde tek defaya mahsus olmak ve en çok üç vakit amaciyla olabilitesi çok olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan görev dokümanı formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.

E-BAŞVURUYLA ALINACAK GÖREV BELGELERİ

e-başvuru sitemi üzerinden veyahut mecburi hallerde manuel olarak düzen eden görev dokümanları kapsamında;

İşyeri/firma yetkilisi, imzasini altına aldığı belgede anlatilan kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması esnasında mecburi tek amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, ile alakalı görev dokümanı düzen eden kişi ise kendisi ile alakalı verilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması esnasında muafiyet hasebiyle bunun için bağlı olarak vakit ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.

Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları esnasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek.

e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev dokümanları eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, olabilitesi çok görev dokümanı olmayan/ibraz edemeyen veyahut görev dokümaninda anlatilan muafiyet nedeni, vakiti ve güzergahı ile denetim sırasındaki vaziyeti ahenk gösteren olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri ile alakalı adli ve yönetimsel işlem uygulanacak.

Bu noktada esnaf, endüstri ve/veya ticaret ile tarım odaları başta olmak üzere alakalı iş odaları tarafından İhtiyaç duyulan kılavuzluk faaliyetlerine ağırlık verilecek ve etkinlik alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kaidelere uymaya teşvik edilecek.

Tam kapanma çagi içinde minimum çalisan ile hizmet sunacak halk kuruluş ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak halk personeli amaciyla de görevli yönetici tarafından bu vaziyeti alana koyan Ek-2’de örneği verilen “Kamu Personeli görev Bildirim Belgesi” düzen edecek ve bu kapsamdaki halk personeli, görevli olduğu vakit dilimi içinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete elbet olacak.

SEYAHAT İZİN BAŞVURULARI

Ayrıca yolcu destur başvuruları, evvelce e-Devlette İçişleri Bakanlığınca sunulan hizmetlerden var olan E-Başvuru Sisteminin içerisindeyken vatandaşlarımızın erişimlerini kolaylaştırmak üzere yapılan geliştirmeler ile birlikte e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden direk erişim sağlanabilecek vaziyete getirildi.

CENAZE İZİN HİZMETİ

Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi emeliyle “Cenaze İzin Hizmeti” yolcu desturu başvurusundan ayrı olarak direk erişilebilir vaziyete getirildi. Ayrı olarak cenaze desturu amaciyla müracaat esnasında vatandaşların elektronik ortamda “Ölüm Belgesi” yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi. müracaat konusunun doğruluğu, İçişleri Bakanlığı ve sağlık Bakanlığı arasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek.